0

به شرط تجربه

اشو

*

به هیچ چیزی باور نیاور مگر آن را تجربه کرده باشی

اشو

*

منبع عکس

facebook.com

از صفحه

Amrit Vismay

*

ترکیب عکس و نوشته از راگو

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.