0

نترس از تجربه کردن

اشو

*

تجربه کن زندگی را در  تمامی  راه های ممکن

خوب ، بد ، تلخ ، شیرین ، تاریک ، روشن ،

تابستان ، زمستان. تجربه کن تمامی دوگانگی ها را.

نترس از تجربه کردن، زیرا هرچه بیشتر تجربه کنی،

پخته تر میشوی.

اشو

*

برگردان از راگو

*

ترکیب عکس و نوشته از راگو

*

منبع عکس

facebook.com

از صفحه

Ma Chin Bao

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.