0

مدی تیشن شبانه

شب مناسب ‌ترین زمان

برای مدی تیشن است.

اشو

*

فقط تنها باش، ساکت بنشین، به تاریکی‌ نگاه کن. با تاریکی‌ یکی‌ شو، در آن محو شو. به ستارگان نگاه کن – فاصله را احساس کن، سکوت را، خلوت خود را، و از شب  برای مدی تیشن استفاده کن. نشسته در رختخواب بدون آن که کاری انجام دهی‌ …… فقط احساس کن. بسیاری از مردم کاملا از زیبائی های شب نا‌ آگاه اند….و شب فوق العاده زیباست. شب مناسب ‌ترین زمان برای مدی تیشن است.
ما در روان شناسی‌ یوگا، آگاهی‌ انسان‌ را به چهار مرحله تقسیم می‌ کنیم. نخستین مرحله بیداری آگاهی‌ را آگاهی‌ روز می‌‌نامیم. شما کار می‌‌کنید و به نظر کمی‌ هشیار می‌‌آیید. و دومی‌ را آگاهی خواب می‌‌نامیم. شما خواب هستیدولی‌ رویا‌ها همانند مراسمی در جریان هستند. تمام ذهن درگیر راه بندان است.  مرحله سوم را خواب می‌‌نامیم، وقتی‌ رویا‌ها متوقف شده اند. و چهارمین را که به سادگی‌ چهارم می‌‌خوانیم، اما به خواب نزدیک ‌ترین است. این مرحله درست مثل خواب است ولی‌ تنها‌ با یک تفاوت، و آن اینکه شخص در آن هشیار است. این مرحله به ساکتی‌ و به ژرفای خواب است تنها با یک مزیت –  که شخص هشیار است. شما در خواب کاملا  نا‌ آگاه هستید. در سمادی (samadhi)، در مرحله چهارم، شما مطلقاً ساکت ولی‌ هشیار هستید.

بنا بر این در گذشته شب برای مدی تیشن به کار برده شده است. روز بسیار دنیوی است – شب معنوی است. پس بیشتر و بیشتر به استفاده از شب بپرداز .  به تدریج هم آهنگی فوق العاده با شب را احساس خواهی‌ کرد. به تدریج تمام دنیا به خواب می‌‌رود. همه چیز متوقف می‌‌شود-  ترافیک متوقف می‌‌شود،  سر و صدا متوقف می‌‌شود، دنیای روزمره تمام می‌‌شود. نا‌ آگاهی‌ مردم، رفتار مجرمانه مردم –  همه در خواب ناپدید می‌‌شوند.     فضا مطلقاً پاک است …. هیچ صدایی نیست.
پس از زیبایی شب لذت ببر و بیشتر و بیشتر شب را احساس کن.
اشو : رو، رقص کنان در ره حق
برگردان از راماجی

Osho: Dance Your Way to God, #19
Copyright © ۲۰۱۰ Osho International Foundation

*

منبع عکس

osho.com

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.