0

زندگی پس از مرگ

اشو ،  بودای معاصر

The real question is not whether life exists after death

question is whether you are alive before death

Osho

*

پرسش اصلی این نیست که آیا زندگی پس از مرگ هست

پرسش این است که آیا شما پیش از مردن  زنده هستید

اشو

*

برگردان از راگو

*

منبع عکس:

facebook.com

Wall Photos- by Indus Live Arts1.jpg

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.