0

خلاقیت

اشو ذن تاروت

*
خلاقیت کیفیتی است که تو می‌ افزایی به فعالیتی که انجام  می دهی. خلاقیت یک طرز برخورد است ، یک نگرش درونی است ،  چگونه به چیزها  می نگری …
همه نمی توانند نقاش شوند – و نیازی هم نیست . اگر همه نقاش بودند جهان بسیار زشت می شد ؛ زندگی کردن دشوار می شد . همه نمی توانند رقصنده باشند ، و نیازی هم نیست . ولی همه می توانند خلاق باشند .
هرکاری که می کنی ، اگر آن را با شادمانی انجام دهی ، اگر آن را با محبت انجام دهی، اگر عمل انجام دادنت صرفن اقتصادی نباشد ، آن کار خلاق است . اگر با این کار چیزی در درونت رشد کند ، اگر این کار مایه رشدت شود ، عرفانی است ، خلاق است ، الهی است.هرچه خلاق تر شوی الهی تر می شوی.
همه ی  مذاهب دنیا گفته اند که خدا خالق است. نمی دانم که آیا او خالق است یا نه ، ولی یک چیز را می دانم : هرچه خلاق تر بشوی ، خداگونه تر می شوی . هنگامی که خلاقیت ات به اوج برسد ، هنگامی که همه زندگی ات خلاق بشود ، تو در خدا زندگی خواهی کرد . پس او باید خالق باشد ، زیرا مردمانی که خلاق بوده اند بیش از همه به او نزدیک بوده اند.
عشق بورز به آنچه که انجام می دهی . با مدیتیشن در حال انجامش باش – هر آنچه که هست !
Osho A Sudden Clash of Thunder Chapter 4

اشو

برگردان :  راگو

*

منبع

osho.com

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.