0

نفرت ، خشم ، عشق

اشو

 

*

بیشترین اعمال زندگی از دنیای عواطف سرچشمه می گیرند، نه از دنیای افکار.

نفرت شما، خشم شما، عشق شما ، همه این ها به عواطف مربوط هستند، نه به افکار.

اشو

طریق مدی تیشن , راهنمای گام به گام  مدی تیشن

*

برگردان از راگو

*

منبع عکس:

moonsville.com

*

ترکیب عکس و نوشته از راگو

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.