0

مردانگی مثبت و منفی

اشو

*

مردانگی مثبت یعنی آغاز کردن ، خلاقیت  و ماجراجویی ،

مردانگی منفی یعنی تهاجم ، خشونت  و ویرانگری .

اشو

*

برگردان از راگو

*

منبع عکس:

www.shabnamart.com

*

ترکیب عکس و نوشته از راگو

*

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.