0

تو خدا می شوی

دیدار ین و یانگ ، شیوا و شاکتی.

اشو

*

در دیدار ین و یانگ ، شیوا و شاکتی است که تو خدا می شوی و نه هرگز پیش از آن.

تا زمانی که زن را در سطح بیرونی نشناخته باشی، با همه غنایش، با همه شیرینی ها و تلخی هایش؛ تا زمانی که یک مرد را با تمام زیبایی ها و زشتی هایش درسطح بیرونی  نشاخته باشی، نخواهی توانست در بعد درونی حرکت کنی. نخواهی توانست  ین و یانگ Yin / Yang    شیوا و شاکتی Shiva / Shakti  را در درون با هم ملاقات دهی.

و این دیدار است که اهمیتی سترگ وغایی دارد، زیرا تنها در این دیدار است که تو خدا می شوی و نه هرگز پیش از آن.

اشو

*

برگردان از راگو

*

منبع عکس:

facebook.com

از صفحه

Sandra Ma Percy

*

ترکیب عکس و نوشته از راگو

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.