0

مدی تیشن گوری شاَنکار اشو

این تکنیک مخصوص شبهاست

Osho Gourishankar Meditation

*

این تکنیک مخصوص شبهاست و از چهار مرحله ۱۵ دقیقه ای تشکیل می شود. مراحل اول و دوم،

آمادگی برای لتیان مرحله ی سوم است که به خودی خود پیش می آید. اگر تنفس در مرحلهً اول

درست صورت بگیرد، دی اکسید کربنِ انباشته شده در خون باعث می شود که احساس کنید بر فراز قله

گوری شاَنکار (اِوِرِست) قرار دارید.

مرحله اول: ۱۵ دقیقه


با چشمان بسته بنشینید. از راه بینی نفس عمیق بکشید و ریه ها را با دم پر کنید. نفس را تا آن جا که

می توانید نگاه دارید و بعد به آهستگی آن را از راه دهان بیرون دهید و ریه ها را تا حد امکان خالی نگاه

دارید. این روش تنفس را در تمام این مرحله ادامه دهید.

Gurishankar meditation 1

http://www.youtube.com/watch?v=xNZeQMcMBGY

مرحله دوم: ۱۵ دقیقه


در حالی که به طور طبیعی نفس می کشید به شعله شمع یا نور آبی رنگ چشمک زن خیره شوید. بدن

خود را بی حرکت نگاه دارید.

Gourishankar meditation 2

http://www.youtube.com/watch?v=5YfRPxCL34Y

مرحله سوم: ۱۵ دقیقه


با چشمان بسته، بایستید و اجازه دهید که بدنتان شل و پذیرا باشد. اجازه دهید بدن تان به هر سویی که

می خواهد حرکت کند. شما حرکتی به آن نمی دهید، بلکه می گذارید این حرکت با نرمی ولطافت

خود به خود اتفاق بیفتد.

Gourishankar meditation 3

http://www.youtube.com/watch?v=yUx4jTLfe_I

مرحله چهارم: ۱۵ دقیقه


با چشمان بسته، خاموش و بی حرکت روی زمین دراز بکشید.

Gourishankar meditation 4

http://www.youtube.com/watch?v=jINeHjDmREY

*

osho.com

برگردان از راگو

*

منبع عکس ها :

osho.com

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.