0

آرامش می آید

اشو

*

آرامش می آید بعنوان یک محصول جانبی مراقبه  و آنگاه واقعی است ،

و آنگاه  پلی ست بین شما و هستی.

اشو

*

برگردان از راگو

*

منبع عکس

facebook.com

از صفحه

OSHO International Meditation Resort. Pune. India

*

ترکیب عکس و نوشته از راگو

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.