0

مدیتیشن ماهامودرا

Osho Mahamudra Meditation

اشو

*

چشمها در تمام مدت این مدیتیشن  بسته می مانند.

مرحله اول

۳۰ دقیقه

با چشمان بسته بایستید و اجازه دهید بدن تان آزاد و پذیرا باشد – منتظر بمانید و همکاری کنید. ناگهان

احساس نیاز می کنید: اگر بدن تان آسوده باشد، انرژی هایی ظریف، بدن را به حرکت در می آورند. این

حالت خارج از کنترل شما صورت می گیرد. این همان لتیان است.

مرحله دوم

۲۰ دقیقه

زانو بزنید و دستهای خود را به طرف آسمان بگیرید؛ کف دستها و سر باید رو به بالا باشد – احساس کنید

که هستی به درون شما جاری می شود. با جریان یافتن انرژی در بازوان خود، لرزشی نامحسوس مانند

لرزش برگ در نسیم را احساس خواهید کرد. اجازه بدهید این لرزش وجود داشته باشد و ادامه یابد.

پس از چند دقیقه، هنگامی که احساس کردید کامل پر شده اید، به جلو خم شوید و پیشانی خود را روی

زمین بگذارید، و تبدیل به مرکبی شوید که از طریق آن انرژی الهی و زمینی به هم می پیوندند و یکی می

شوند.

این روند را حداقل شش بار دیگر تکرار کنید.

مرحله سوم

۱۵ دقیقه

دراز بکشید و خاموش و بی حرکت باقی بمانید.

*

osho.com

برگردان از راگو

*

منبع عکس ها

osho.com

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.