0

بی‌ذهنی

اشو

*

اگر ذهن بخواهد واقعیت را بفهمد ، باید از گذشته و آینده بیرون بیاید. ولی با بیرون آمدن ازگذشته و آینده ، دیگر هیچ ذهنیتی نیست. از این روست پافشاری تمام استادان بزرگ جهان: دروازه بسوی واقعیت بی‌ذهنی است.

اشو

osho.com

*

برگردان از راگو

*

منبع عکس

facebook.com

از صفحه

Amrit Vismay

*

ترکیب عکس و نوشته از راگو

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.