0

مدیتیشن ماندالا

Osho Mandala Meditation

اشو

*

 

این مد یتیشن ، تکنیک قدرتمند دیگری است و مداری از انرژی ایجاد می کند که به تمرکز طبیعی می انجامد. مدیتیشن  ماندالا از چهار مرحله پانزده دقیقه ای تشکیل می شود.

مرحله اول: ۱۵ دقیقه


با چشمانی باز، آهسته و آرام درجا پا بزنید و سرعت خود را به تدریج بالا ببرید. زانوها را تا حد امکان بالا بیاورید. تنفسِ عمیق و منظم، گردش انرژی را در درونتان به حرکت درمی آورد. ذهن و تن خود را فراموش کنید. ادامه دهید.

مرحله دوم: ۱۵ دقیقه


با چشمان بسته و دهان باز و شل بنشینید. به آرامی تن خود را از ناحیه شکم مانند ساقه ی نی که با نسیم به حرکت می افتد، چرخش دهید. احساس کنید که باد از چپ و راست، جلو و عقب شما را به چرخش درمی آورد. این حرکت، انرژیهای بیدارشده ی شما را به مرکز ناف می فرستد.

مرحله سوم: ۱۵ دقیقه


روی پشت دراز بکشید، جشمان خود را باز کنید، سرتان بی حرکت است و چشمها را در جهت گردش عقربه های ساعت طوری بگردانید گویی که عقربه ی دقیقه شمار یک ساعت بزرگ را دنبال می کند. چشمانتان را در کاسه چشم با حداکثر سرعت بچرخانید. لازم است که دهان باز وفک آسوده باشد و تنفس آرام و منظم باشد. این عمل، انرژیهای متمرکز شده را به چشم سوم هدایت می کند.

مرحله چهارم: ۱۵ دقیقه


دراز بکشید و چشمان خود را ببندید وخاموش و بی حرکت باقی بمانید.

*

osho.com

برگردان از راگو

*

منبع عکس ها

osho.com

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.