0

زندگی مثل یک فلوت است

اشو

*

Life is also like a flute–empty and void in itself

but at the same time having a limitless capacity for melodious notes

OSHO

*

زندگی هم مانند یک فلوت – خالی و تهی ست به خودی خود

ولی در همان سان دارای یک گنجایش نامحدود برای نت های ملودیک است

اشو

*

برگردان از راگو

*

منبع عکس

members.cox.net/joserobertodiaz/Flute page.html

*

ترکیب عکس و نوشته از راگو

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.