0

خردمند

اشو

*

There is a difference between passing through life and learning

If you simply experience, you become old. If you learn, you become wise

OSHO

*

میان گذر از زندگی و یادگیری تفاوتی هست.

اگر تو به سادگی تجربه کنی، پیر میشوی. اگر یاد بگیری ، خردمند میشوی

اشو

*

برگردان از راگو

*

منبع عکس

facebook.com

از صفحه

Deniz Uğur

*

ترکیب عکس و نوشته از راگو

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.