0

جیرجیرک میرا

باشو

*

Dying cricket —
how full of life, his song

Basho

*

جیرجیرک میرا  –

چه سرشار از زندگی است ، آوازش

باشو

*

این میبایستی چگونگی هر انسان هوشیار و آگاه باشد.
حتی درحال مردن هم سرشار از زندگی است –
وآنگاه مرگ نیست.

اشو

هیاکوجو :  قله ذن

Osho Hyakujo: The Everest of Zen

برگردان از راگو

*

هایکوها شعرهای معمولی نیستند.

اینها شرح مدی تیشن های بسیار عمیقی هستند.

*

منبع عکس

members.cox.net/celloman464/basho-bg3.jpg

*

ترکیب عکس و نوشته از راگو

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.