0

ابله

ابله باش  به مفهوم تائو ، به مفهوم ذن

اشو ذن تاروت

ابله کسی است که مدام اعتماد می کند ؛ ابله کسی است که به رغم همه ی  تجربه های خویش، باز هم اعتماد می کند . او را فریب می دهید ، به شما اعتماد می کند ؛ باز او را فریب می دهید ، او اعتماد می کند ؛ دوباره او را فریب می دهید و او اعتماد می کند . سپس می گویید که او یک ابله است ، یاد نمی‌‌گیرد . اعتماد او عظیم است ؛ اعتماد او چنان پاک است که هیچکس نمی تواند آن را آلوده کند.

ابله باش  به مفهوم تائو ، به مفهوم ذن . کوشش نکن که دیواری از دانش پیرامون خودت ایجاد کنی . هر تجربه ای که به سراغت می آید ، بگذار بیاید ، و سپس آن ر ا رها کن . ذهن خود را مدام پاک کن ، مدام در برابر گذشته بمیر تا در زمان حال بمانی ، اینجا – اکنون ؛ گویی تازه  زاده شده ای ، گویی یک نوزاد هستی .

در آغاز این کار بسیار دشوار خواهد بود . جهانیان از تو سوء بهره خواهند برد … بگذار بکنند . آنان بیچاره اند ، حتی اگر مورد فریب و نیرنگ و دزدی واقع شدی ، بگذار اینها اتفاق بیفتد ، زیرا آنچه که به راستی از آن توست نمی تواند دزدیده شود ، آنچه که به راستی از آن توست را هیچکس نمی تواند از تو برباید .

و هر بار که نگذاشتی موقعیت ها آلوده ات کنند ، آن فرصت یک هماهنگی درونی خواهد شد. روح تو متبلورتر خواهد شد.

Osho Zen Tarot     اشو ذن تاروت

Osho Dang Dang Doko Dang Chapter 2

osho.com

oshocenter.org

برگردان : سوآمی راگو


دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.