0

هیچ چیزی غیرممکن نیست گر آهسته روی

اشو

*

Nothing is impossible if you go slowly

osho

*

هیچ چیزی غیرممکن نیست گر آهسته روی

اشو

*

برگردان از راگو

*

منبع عکس

facebook.com

از صفحه

Deniz Ugur

*

ترکیب عکس و نوشته از راگو

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.