0

عشاق

سکس دانه است ، عشق گل است ،

شفقت عطر است

اشو ذن تاروت


به این سه چیز باید توجه کرد : پایین ترین سطح عشق ، سکس است – که جسمانی است – و بالا ترین پالایش عشق ، شفقت است . سکس پایین عشق است ، شفقت بالای عشق است ؛ عشق دقیقن میان این دو قرار دارد .
مردمان بسیار کمی می دانند عشق چیست . بدبختانه نود و نه درصد از مردم تصور می کنند که سکس همان عشق است ، ولی نیست . سکس بسیار حیوانی است ؛ البته حتمن توان بالقوه رشد و تبدیل به عشق شدن را دارد ، ولی عشق واقعی نیست ، تنها یک توان بالقوه است …
اگر آگاه و هشیار شده باشی , در مدیتیشن باشی، آنگاه سکس می تواند به عشق تبدیل شود . و اگر حالت مدیتیشن ات کامل و مطلق شود ، عشق می تواند به شفقت تبدیل شود . سکس دانه است ، عشق گل است ، شفقت عطر است .
بودا شفقت را تعریف کرده است به معنای عشق به اضافه مدیتیشن. هرگاه عشق تو تنها تمنای بودن با فرد دیگری نیست ، هرگاه عشق تو تنها یک نیاز نیست ، هرگاه عشق تو تسهیم کردن باشد ، هرگاه عشق تو نه عشق یک گدا بلکه عشق یک پادشاه باشد ، هرگاه عشق تو در برگشت  چیزی درخواست نکند بلکه تنها آماده دادن باشد – دادن تنها به خاطر لذت محض دادن باشد – آنگاه مدیتیشن را نیز به آن اضافه کن تا رایحه عطر ناب منتشر شود. این یعنی شفقت ؛ شفقت عالی ترین پدیده است .

Osho Zen Tarot   تاروت ذن اشو

برگردان : سوآمی راگو

osho.com


دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.