0

شغلی پیدا کن

کنفوسیوس

*

Find a job you love and you’ll never work a day in your life

Confucius

*

شغلی پیدا کن که دوست داری و هرگز یک روز هم در زندگی کار نخواهی کرد

کنفوسیوس

*

منبع عکس

facebook.com

از صفحه

Abhijat Kamiar Ehsani

Osho Basho – “Club Med” in the Osho Int. Meditation Resort

*

ترکیب عکس و نوشته از راگو

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.