0

خدا یک راه حل نیست

خدا یک راه حل نیست ، بلکه خود مسئله است

با زیر نویس فارسی

اشو

Iranian برای دیدن ویدیو بزبان فارسی ، پایین صفحه ویدیو در قسمت زبان، انتخاب کنید


 

 

God is Not a Solution – But a Problem

خدا یک راه حل نیست ، بلکه خود مسئله است

 

باور نمی‌‌کنم

که خدا وجود ندارد

با اطمینان می‌‌دانم
که  وجود ندارد.
و خدا را شکر

که  وجود ندارد
زیرا وجود خدا
مشکلات زیادی را خلق می کرد
سختی‌ها
که ‌ تقریبا زندگی غیر ممکن میشد.

شاید از این ‌ زاویه  به آن‌  نگاه نکرده اید

که می‌خواهم از آن با شما سخن بگویم

شاید هیچ کس

هرگز سعی‌ نکرده از این زاویه  به آن نگاه کند.

مسیحیان می‌گویند خدا جهان را خلق کرده است

در حقیقت، فرضیه وجود خدا لازم است
برای خلقت
جهان هست

یک نفر باید آن را خلق کرده باشد
هر کس آن را خلق کرده
آن خالق خدا است
ولی استدلال را می بینید؟
اگر جهان خلق شده است
پس تکاملی در کار نیست
تکامل یعنی اینکه خلقت ادامه دارد
به داستان مسیحیت فکر کنید
خدا جهان را در شیش روز آفرید
و سپس روز هفتم استراحت کرد
پس از آن هنوز در حال استراحت است
تمام خلقت کامل شده است
در شیش روز

اکنون تکامل از کجا میتواند
امکان داشته باشد
یعنی  خلقت به پایان رسیده است!
توقف کامل فرارسیده است
در روز ششم

توقف کامل،
و پس از آن هیچ امکانی برای تکامل نیست
تکامل خود دلیلی است
بر اینکه خلقت کامل نیست
بخاطر این امکان تکمیل شدن
ولی خدا نمیتواند جهانی ناکامل بیافریند
این برخلاف ذات خدا است
او کامل است
و هر آنچه انجام می دهد کامل است
نه خدا در حال تکامل هست

نه جهان در حل تکامل

همه چیز راکد, مرده.
به همین دلیل است که پاپ ها
با داروین مخالف بودند

زیرا او ایده‌ای می‌‌آورد
که دیر یا زود خدا را خواهد کشت
پاپ ها به نوعی نکته بین بودند

می توانستند ببینند
استدلال های دوردست ایده تکامل را
بطور معمول شما
تکامل و خلقت را به یکدیگر ارتباط نمی‌‌دهید

چه ارتباطی هست
میان خدا و داروین؟
ارتباطی هست. داروین میگوید:
که خلقت  روندی است جاری

که جهان هستی همیشه نا‌ کامل است

هرگز کامل نخواهد شد
تنها در آن صورت است که میتواند تکمیل شود
رسیدن به اوج های جدید ، ابعاد جدید ،
باز کردن در های جدید، امکانات جدید
خدا کارش را در شیش روز تمام کرد
و نه خیلی‌ وقت پیش

چهارهزار و چهار سال پیش از به دنیا آمدن مسیح
می‌ بایست اول ژانویه باشد
یک دو شنبه
زیرا ما خداوند را در همه چیز جا می دهیم
این را ما خلق کردیم.
او باید از تقویم ما پیروی کند
اگر از من بپرسی، خواهم گفت
باید
دو شنبه بوده باشد، روز دروغ سیزده فروردین

زیرا بنظر میرسد آن روز
کاملاً برای انجام چنین کاری مناسب باشد

خلقت  یک جهان کاملن ساخته و آماده
اگر تکامل غیر ممکن شود
زندگی تمام معنایش را از دست میدهد
زندگی تمام آینده اش را از دست می دهد
آنگاه تنها فقط گذشته دارد
این غیر طبیعی نیست

که افراد مذهبی پیوسته گذشته گرا هستند
آنها فقط گذشته را دارند
همه چیز انجام شده است
هیچ کاری نیست که در آینده انجام شود

آینده خالی و تهی است.

برگردان از راماجی و  یلدا صوفی


دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.