0

یک مشاهده گر ساده باش

اشو

*

Just be a simple witness, a mirror which reflects and makes no judgment

This very moment you can become a witness

Witnessing is the only religion there is

OSHO

*

تنها یک مشاهده گر ساده باش ، یک آیینه که نشان میدهد ولی قضاوت نمیکند

این هنگام میتوانی یک مشاهده گر  بشوی

مشاهده کردن تنها دینی است که موجود است

اشو

برگردان  : راگو

*

منبع عکس:

facebook.com

از صفحه

Amrit Vismay

*

ترکیب عکس و نوشته از راگو

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.