0

پیام من در کلماتی که به کار می گیرم نیست

اشو

*

پیام من در کلماتی که به کار می گیرم نیست
پیام من در سکوتی نهان است
که آن کلمات از آنجا بر می خیزند
پیام من نه کلامی است، نه فلسفی
پیام من یک آمیزش، یک پیوند ژرف قلب ها
یک دیدار، یک وصال، یک تجربه خلسه آوراست
پیام من یک خلسه الهی است
اشو

*

برگردان از راگو Ragu

*

منبع عکس

osho.com

*

ترکیب عکس و نوشته از راگو

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.