0

واقعی و راستین باش!

اشو

*

همیشه به یاد داشته باش مهم نیست چه می کنی، فقط مشاهده کن که مرکز وجودت درگیر آن کار است یا نه. زیرا اگر مرکز وجودت درگیر نباشد بهتر است آن کار را اصلا انجام ندهی. دست از انجام آن بردار. هیچ کس تو را مجبور به انجام کاری نمی کند.

انرژی ات را برای لحظه حفظ کن؛ فقط زمانی که چیزی واقعی بر تو اتفاق می افتد آن را انجام بده. لبخند نزن، انرژی ات را حفظ کن. خنده به خودی خود می آید و تو را کاملا متفاوت می کند. آنگاه این خنده کامل خواهد بود. هر سلول تنت می خندد. خنده ات انفجار می شود. رنگامیزی شده نیست.

به یاد داشته باش: ازهمین امروز صبح وقتی که چشم هایت را باز می کنی سعی کن که واقعی و راستین باشی. هیچ کارکاذب و مصنوعی انجام نده. فقط هفت روز این نکته را به یاد داشته باش. هیچ چیز کاذب و مصنوعی انجام نده. اگر چیزی از دست رفت مهم نیست. هر چه از دست می دهی بگذار برود. ولی واقعی بمان و بعد از هفت روز زندگی تازه ای را در درونت احساس خواهی کرد. لایه های مرده می شکنند و جریان زنده و تازه ای به سراغت می آید. برای نخستین بار احساس زنده بودن – رستاخیز- می کنی.

هر چه را که دوست داری انجام بده اما فکر کن واقعا این تو هستی که آن کار را انجام می دهد یا مادر یا پدرت است که از طریق تو کار می کند؟ زیرا مردگان، والدین درگذشته، جوامع و نسل های گذشته هنوز در درون ما فعال هستند. آنها چنان شرطی شدگی ای را خلق کرده اند که تو آن را زندگی می کنی. آنها هم پدر و مادران درگذشته شان را زندگی کردند اما در نهایت هیچ کس به رضایت و خرسندی نرسیده است.

همیشه وقتی کاری انجام می دهی مشاهده کن. ببین آیا پدرت از طریق تو آن را انجام می دهد یا خودت هستی که آن را انجام می دهی. وقتی که خشمگین می شوی، آیا واقعا خشم توست یا پدرت آن طور خشمگین می شد؟ تو فقط تقلید می کنی. دیده ام که الگوها ادامه می یابند و تکرار می شوند. اگر ازدواج کنی، ازدواجت تقریبا مثل ازدواج پدر و مادرت است. مثل پدرت رفتار می کنی، همسرت هم مثل مادرت رفتار می کند و دوباره همان افتضاح به بار می آید. وقتی که خشمگین می شوی ببین تو خشمگین هستی یا کسی دیگر؟ وقتی که عشق می ورزی، به یاد آورکه تو عشق می ورزی یا کسی دیگر؟ وقتی که حرف می زنی، ببین تو حرف می زنی یا معلمت حرف می زند. تظاهر و دروغ را رها کن. شاید برای مدت کوتاهی احساس کسالت کنی، زیرا وقتی تظاهرهایت فرومی ریزند باید مدتی بگذرد تا واقعیت از راه برسد و خودش را اعلام کند. در اینجا یک فاصلۀ زمانی بوجود می آید. بگذار این فاصله باشد. نترس و وحشتزده نشو. دیر یا زود خود کاذبت فرومی ریزد و چهرۀ واقعی ات به میان می آید.

اشو: برگرفته از کتاب رازها

برگردان از  فم

*

osho.com

*

منبع عکس

facebook.com

*

از صفحه

OSHO

*

ترکیب عکس و نوشته از راگو Ragu

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.