0

همه رودها به دریا می ریزند

تائو ت جینگ: لائوتزه lao tzu

www.thetao.info/images/laotzustatue.jpg

*

همه رودها به دریا می ریزند

زیرا دریاها از آن فروتر است.

اگر می خواهید زندگی مردم دیگران را سامان بخشید،

فروتر از آن ها قرار گیرید.

اگر می خواهید مردم را رهبری کنید،

یاد بگیرید چگونه از آن ها پیروی کنید.

فرزانه بالاتر از دیگران است

در حالی که کسی احساس کوچکی نمی کند.

او جلوتر از دیگران است

در حالی که کسی احساس زیر دست بودن نمی کند.

دنیا از او سپاسگزار است.

با کسی رقابت نمی کند

و کسی نیز با او به رقابت نمی پردازد.

تائو ت جینگ: لائوتزه عارف چینی و بنیانگذار تائو

برگردان : فرشید قهرمان

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.