0

مدی تیشن احساس انتقادی

اشو

*

زمان مدی تیشن :

هر گاه از چیزی می خواهید انتقاد کنید‌.

۱- ابتدا تصمیم بگیرید چه چیز مثبتی می‌‌خواهید‌ جایگزین کنید‌.

۲- اگر جایگزینی ندارید، صبر کنید. قرار بر انتقاد نیست زیرا بیهوده خواهد بود.

ابتدا در مورد برنامه مثبت تصمیم بگیرید و سپس با در نظر گرفتن آن دیدگاه مثبت انتقاد کنید.

آنگاه انتقاد شما بسیار ارزشمند خواهد بود.

اشو:  یک گل یک گل است یک گل است

Osho: A Rose Is a Rose Is a Rose, #8

برگردان: راماجی

osho.com

*

منبع عکس:

osho.com

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.