0

مدی تیشن سنگ های ذن

یک مدی تیشن بسیار ساده و قوی

*

مدی تیشن سنگ های ذن

یک مدی تیشن بسیار ساده و قوی

هر روز چند دقیقه در سکوت بنشین

و هفت سنگ را به آرامی بر روی همدیگر بچین

و مشاهده کن.

راگو

*

Zen Stones Meditation

A very simple and strong meditation

Every day sit silently for few minutes

and place seven stones gently on top of each other

and watch

 

Ragu

*

منبع عکس

۱۲۳rf.com/photo_2805364_zen-stones-with-flowers-studio-isolated.html

*

ترکیب عکس و نوشته از راگو

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.