0

استاد

اشو  ذن  تاروت

ماورای ذهن ، آگاهی هست و آن درونی است، از بیرون به تو داده نشده است ، و ایده هم نیست – و تا به امروز آزمایشی نشده که مرکزی در مغز پیدا کرده باشد که نشانگر آگاهی باشد. همه ی کار مدیتیشن آگاه کردن توست از همه ی آن چیزی که ” ذهن” هست و جدا کردن تو از آن. عینن این جدایی بزرگترین انقلابی است که میتواند برای آدمی اتفاق بیفتاد.

اکنون میتوانی انجام دهی و عمل کنی به آنچه که تورا بیشتر شاد می کند ، کامیاب می کند ، به تو خوشنودی می بخشد ، زندگی ات را به یک کار هنری تبدیل می کند ، یک زیبایی . ولی این تنها زمانی امکان پذیر است که استاد درونت بیدار باشد . همین اکنون استاد کاملن خوابیده است. و ذهن ، این خدمتکار ، نقش استاد را بازی میکند. و خدمتکار بدست جهان بیرون آفریده شده است ، و دنباله روی جهان بیرون و قانون هایش  است . هنگامیکه آگاهی تو شعله ای بشود ، خواهد سوزاند همه بردگی را که ذهن آفریده است . بیشتراز آزادی ، شادکامی گرانبها تری نیست ، پس استاد سرنوشت خود باش.

اشو

Osho From the False to the Truth Chapter 7

برگردان : سوآمی راگو

osho.com

oshocenter.org

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.