0

مراکز قدرت بدن

فقط ستاره تولد شما
مرکز قدرت شما نیست

 

*

ستاره شناسی و طرح از بیژن آسترولوگ

*

تو نمونه کهکشان هستی‌
من تمام قدرت خود را به تو بخشیدم
****************
مراکز قدرت شما
وقتی‌ دچار آسیب میشوند که
” حوادث شما را به خود میگیرنند ”
*****************
فقط ستاره تولد شما
مرکز قدرت شما نیست
با قرار گرفتن ۱۱ سیاره
در ستاره‌های مختلف
توانایی و شخصیت شما آشکار میشود

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.