0

مانترا چیست ؟

خوراک معنوی برای روح گرسنه

 

بار اول :گوش کنید و به ویدیو نگاه کنید

بار دوم: با چشمان بسته به موزیک گوش کنید.

بارسوم : با چشمان بسته  – شما هم مانترای  اوم  را تکرار کنید.

*

*

By Suki73632

Om Mani Padme Hum

In Tibetan, Om Mani Peme Hung

http://media.photobucket.com/image/om%20mani%20padme%20hum/Suki73632/Buddhism/600px-OM_MANI_PADME_HUMsvg.png

مانترا از ریشه سانسکریت است و از دو جز” مان ” و “ترا” پایه ریزی شده است. ( مان ) به معنی فکر کردن است و ( ترا) از ریشه ی ( تری) به معنی آزاد شدن از دنیای مادی است. تکرار همیشگی و درازمدت مانترا ایجاد خلأ یا بی ذهنی ( No Mind )  می کند.  اثر این بی ذهنی آزاد شدن وجود از بند فکر کردن است . مانترا واژه یا گروهی از واژه های است که امواج آن یک انرژی روحانی و شفابخشی را در خود دارند که افزون بر ایجاد تمرکز، کمک می کنند تا انرژی نهفته در درون انسان آزاد شود و فرد از موانع حواس عبور کرده و به درک و شناخت حقیقت برسد، و در مرتبه ی والاتری با حق یکی شود.

مانترا ، خوراک معنوی برای روح گرسنه است.

تکرار همیشگی مانترا  آرامش درونی و شعف را به ارمغان میاورد.

هندوها بر این باورند که نخستین صوت در آغاز آفرینش، اوم(OM) بوده و آفرینش از ( اوم) سرچشمه گرفته است. اوم ، صدای لزرش خلاق خداوند است .

اوم خود یک مانترا است و برای مدیتیشن به کار برده می شود. تکرار مانترا کمکی است برای از میان بردن کارماهای بد.

شما هم تجربه کنید.

راگو

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.