0

مراقب باش

اوپانیشادها

*

مراقب افکارت باش آنها به گفتار تبدیل می شوند

مراقب گفتارت باش آنها به کردار تبدیل می شوند

مراقب کردارت باش آنها به عادت تبدیل می شوند

مراقب عادتهات باش آنها به شخصیت تبدیل می شوند

مراقب شخصیتت باش آن به سرنوشتت تبدیل می شود

اوپانیشادها

*

منبع عکس

facebook.com

از صفحه

Archa Meow Anand

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.