0

اول بهار , سالروز اشراق اشو

۲۱ مارس ۱۹۵۲

 

*

در ۲۱ مارس ۱۹۵۲ (اول نوروز) در بیست ویک سالگی اشو به اشراق (روشن ضمیری) رسید:

او می گوید که در اینجا زندگی بیرونی اش به پایان رسید و از آن پس در یک موقعیت بی نفسی (Ego)

در یگانگی با قوانین درونی حیات به زندگی ادامه داده است.

 

*

منبع عکس

oshoworld.com
*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.