0

کلمات تنها برای ایجاد سکوت

اشو

هدف من منحصر به فرد است

من از کلمات تنها برای ایجاد سکوت استفاده می کنم.

کلمات مهم نیستند،

برای همین می توانم حرفهای ضد ونقیض، پوچ و بی ربط بگویم

زیرا هدفم ایجاد فواصل سکوت است.

کلمات اهمیت فرعی دارند؛ سکوت میان کلمات، هدف اصلی است.

اشو

*

برگردان از راگو

*

منبع عکس

facebook.com

از صفحه

BUDDHA BLES

*

 

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.