0

سکوت مدی تیشن است

اشو

*

ذهن یعنی واژه ها؛ خود یعنی سکوت.

ذهن چیزی نیست مگر تمام واژه هایی که گردآورده ای؛

اما سکوت اندوختنی نیست بلکه هماره با تو بوده است.

این همان معنای خویشتن است. سکوت کیفیت ذاتی و باطنی توست.

با سکوتی در پس زمینه، در پی انباشت واژه ها هستی

و واژه ها در کل همان چیزی ست که ذهن نامیده می شود.

سکوت، مدی تیشن است.

موضوع فقط بر سر تغییر سمت و سو است؛

تغییر جهت توجه از واژه ها به سمت سکوتی که هماره آن جاست.

اشو

Ancient Music in the Pines

برگردان: آسمیتا

*

منبع عکس

facebook.com

از صفحه

Aika Pyaari

*

ترکیب عکس و نوشته از راگو

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.