0

از هشیاری ات هشیار باش

اشو

*

تنها راه برون رفت از جهالت و ناآگاهی و این شب تاریک روح،

واقف بودن از وجود راستین و هشیار بودن از هشیاری ات است.

در آن لحظه ای که به هشیاری ات واقف می شوی،

زمان می ایستد و همه چیز متوقف می شود.

ناگاه تو به فراسوی مکان و زمان رفته

و دری گشوده می شود

که تو را جزیی جدایی ناپذیر از کل می سازد

اشو

The Greatest Zen Master

برگردان: آسمیتا

*

منبع عکس

facebook.com

از صفحه

Aika Pyaari

*

ترکیب عکس و نوشته از راگو

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.