0

از ذهنت آگاه باش

اشو

 

*

آگاه شدن از ذهن، شاهد بودن ذهن است.

همنچنان که مشاهده گری ریشه یافته و قوی تر می گردد،

این حس که فراسوی ذهن هستی آغاز می گردد.

آرام آرام فاصله ی تو و ذهن بیشتر و بیشتر می گردد،

آن گاه مشاهده گری ات به قله ی رفیع و روشن رسیده

و ذهن در قعر دره ی تاریک رها شده است.

هنوز می توانی پژواک ها را بشنوی اما ابدن تاثیری بر تو ندارند.

تو فراتر از دسترس آنها هستی.

اشو

The Greatest Zen Master

برگردان: آسمیتا

*

منبع عکس

facebook.com

از صفحه

osho

*

ترکیب عکس و نوشته از راگو

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.