0

تولد دیگر

اشو

*

یک تولد توسط والدین به شما داده شده است.

تولد دیگر در انتظارتان است.

خودتان به خود بخشیده اید.

باید پدر و مادر خود شوید.

آنگاه تمامی انرژی به درون می رود

و مداری درونی می گردد

اشو

*

برگردان از  فم

*

منبع عکس:

facebook.com

از صفحه

Deniz Ugur

*

ترکیب عکس و نوشته از راگو

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.