0

صوفی و ذن

اشو

*

صوفیان خداوند را چونان معشوق در نظر دارند…. برای پیروان ذن خدایی وجود ندارد، هُشیواری ِ محض، غایت است. ذن از بصیرت بودا نشأت می گیرد. سرچشمه ی صوفی‌گری از رابطه ی قلبی محمد با خداست.

*

صوفی‌گری بیداری دل و بالیدن احساس است. قرآن می‌گوید: این دل‌ها هستند که نابینایند نه چشم‌ها. منظور از دل قوه باطنی‌ست که معشوق والا را درک و مشاهده‌ می کند. صوفیان به صاحب‌دلان مشهورند. منصور حلاج می‌گوید: با چشم دل ، پروردگارم را دیدم. بگفتم تو کیستی؟ بگفتا توام. چشم دل….

*

چشم دل باز کن که جان بینی
آنچه نادیدنی است آن بینی.
منصور حلاج

*

صوفی، اهل طریق

اشو

*

برگردان: آسمیتا

*

منبع عکس

facebook.com

از صفحه

Aika Pyaari

*

ترکیب عکس و نوشته از راگو

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.