0

آرزو و هشیاری

اشو

***

هنگامی که هیچ خواسته و آرزویی نداری، هشیار خواهی بود و وقتی که هشیاری هیچ خواسته ای نداری. این دو، دو روی یک سکه اند؛ یک رو نداشتن آرزو و روی دیگر، هشیاری و آگاهی

اشو

*

برگردان: آسمیتا

*

When you are desireless you will be aware; when you are aware you will be desireless. These are two aspects of the same coin — on one aspect, desirelessness; on another aspect, alertness, consciousness

OSHO

*

منبع عکس

facebook.com

از صفحه

Flowers

*

ترکیب عکس و نوشته از راگو

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.