0

بیماری ذهن

اشو

اگر خواهان دیدن حقیقت هستی،

به هیچ دیدگاهی چه موافق چه مخالف نچسب.

کشاکش مابین تمایل و بیزاری، بیماری ذهن است.

اشو

برگردان: آسمیتا

If you wish to see the truth then hold no opinion for or against

The struggle between what one likes

and what one dislikes is the disease of the mind

Osho

***

منبع عکس

facebook.com

از صفحه

Deniz Ugur

***

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.