0

بیماری ذهن

اشو

If you wish to see the truth then hold no opinion for or against

The struggle between what one likes and what one dislikes is the disease of the mind

OSHO

اگر خواهان دیدن حقیقت هستی، به هیچ دیدگاهی چه موافق چه مخالف نچسب.

کشاکش مابین تمایل و بیزاری، بیماری ذهن است.

اشو

*

برگردان: آسمیتا

*

منبع عکس

facebook.com

از صفحه

Ma Amar Amrita

*

 

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.