0

هرگز زاده نشد، هرگز نمرد

۲۹ دی‌ ، سالروز اشو

اشو

او هرگز زاده نشد، هرگز نمرد!

بلکه تنها بازدید کننده ای بود از زمین

بین سالهای ۱۹۳۱ تا ۱۹۹۰

*

اشو :

پیام من دیدگاه فلسفی نیست، بلکه گونه ای کیمیاگری است! دانش دگرگونی عرفانی است بنابر این تنها آنان که مایلند بر آنچه هستند بمیرند و دوباره زاده شوند؛ تنها این عده از مردم با شهامت و دلیر که معدودند آماده شنیدن پیام من هستند . زیرا شنیدن این پیام نیز مخاطره آمیز است . با شنیدن آن شما نخستین گام را برای زایش دوباره برداشته اید. پیام من چیزی کمتر از مرگ و زایش دوباره نیست!

برگردان آزاد :   استاد راگو

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.