0

مدی تیشن در جنگل کاج نزدیک دریا

موزیکی برای

آرامش و مدی تیشن

Meditation in a Pine Forest near the sea

بار اول :گوش کنید و به ویدیو نگاه کنید

بار دوم: با چشمان بسته به موزیک گوش کنید ،

و پس از پایان موزیک چند دقیقه در سکوت بنشینید

*

*

منبع عکس

facebook.com

از صفحه

BUDDHA-BLESS

*
*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.