0

مدی تیشن گوش کردن

یکی‌ از نیرومندترین روش ها‌ی مراقبه (مدی تیشن).

*

گوش کردن یک همکاری ژرف میان بدن و روح است . و از این رو به عنوان یکی‌ از نیرومندترین روش ها‌ی مراقبه (مدی تیشن) به کار برده می‌‌شود…..چون دو بی‌نهایت  مادی و معنوی را به هم وصل می‌‌کند.

هر گاه‌ نشسته ایی‌، فقط گوش بده – به هر آنچه که می‌ گذرد؛ برای نمونه در بازار به تمام سر و صدا، ترافیک، صدای قطار، هوا پیما – گوش بده بدون اینکه در ذهنت ‌ رد کنی  که این ها سر و صدا ست. گوش بده گویی به موسیقی گوش می‌‌دهی‌، با دلبستگی، و ناگهان می‌‌بینی‌ که کیفیت سر و صدا عوض می‌‌شود. دیگر آزارت نمیدهد، اذیتت نمیکند، بر عکس، تسکینت می‌دهد. اگر  درست گوش داده بشود، حتا سر و صدای شلوغی بازار هم یک ملودی میشود.
بنا بر این نکته ی مهم چیزی که گوش می‌‌دهی‌ نیست – نکته ی مهم گوش دادن است نه فقط شنیدن.

حتا اگه به چیزی گوش می‌‌دهی‌ که هرگز فکر نکرده ای ارزش گوش کردن دارد، با ذوق به آن گوش بده – گویی به دستگاه زیبای موسیقی بتهوون گوش می‌‌دهی‌ – و ناگهان می‌‌بینی‌ که کیفیت آن را عوض کرده ای. زیبا می‌‌شود. و در حین شنیدن،  (ego) اگو ناپدید می شود.

اشو osho
Excerpted from unpublished talks
بخش هایی از سخنان منتشر نشده

منبع

osho.com

برگردان: راماجی

*

منبع عکس

dividingsky.com/wp-content/uploads/listening.jpg

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.