0

حجاب

نیسارگاداتا ماهاراج

The mind covers up reality, without knowing it. To know the nature of the mind, you need intelligence, the capacity to look at the mind in silent and dispassionate awareness.       Nisargadatta Maharaj

ذهن بدون اینکه حقیقت را بشناسد، حجاب آن می شود. برای شناخت طبیعت ذهن به هوشمندی و قابلیتی نیاز داری تا بتوانی در سکوت و هشیاری منفعل به ذهن بنگری.

نیسارگاداتا ماهاراج

ترجمه آسمیتا

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.