0

ترس

 نیسارگاداتا ماهاراج

First be free from fear. See that there is nothing to be afraid of

Fearlessness is the door to the Supreme

 Nisargadatta Maharaj

در آغاز از ترس رها شو. ببین که هیچ چیز نیست که از آن بترسی.

بی باکی دری به سوی غایت است .

 نیسارگاداتا ماهاراج

ترجمه آسمیتا

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.