0

خود راستین

 رامانا ماهارشی

 

All that we have to do is to give up identifying the Self with the body, with forms and limits, and then we shall know ourselves the Self that we always are

 Ramana Maharshi

تمام آن چیزی که باید انجام دهیم این است که هویت گرفتن با بدن، اشکال و محدودیت ها را رها کرده آن گاه خود راستین را همان گونه که همواره بوده است خواهیم شناخت.

 رامانا ماهارشی

ترجمه آسمیتا

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.