0

نغمه‌خوان حقیقت

اشو

ترجمه از آسمیتا

کاج کهن، نجواگر خرد
و پرنده‌ی رها
نغمه‌خوان حقیقت است.
فقط می‌بایست به حد کافی گوش بزنگ باشی،
آن‌گاه تمام طبیعت را مالامال از خرد یافته
و درخواهی یافت که کل هستی از منابع گوناگون،
نغمه‌خوان حقیقت است.
اشو

ترجمه از آسمیتا

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.