0

شورشی

اشو  ذن تاروت

مردم می ترسند، خیلی هم می ترسند از کسانی که خودشان را می شناسند. آنها گونه ای قدرت ، گونه ای هاله ، گونه ای مغناطیس ، و کششی دارند که می تواند مردمان جوان را ، زنده از بند زندان سنتی رها سازد.

انسان روشن ضمیر را نمی توان به بند کشید – دشواری این است – و نمی توان او ر ا زندانی کرد … هر نابغه ای که چیزی از درون را شناخته ، جذب او به نظر کمی دشوار است ؛ او نیرویی اختلال گر خواهد بود . توده های مردم نمی خواهند زندگی شان دچار اختلال شود ، حتی اگر در فلاکت به سر ببرند ؛ و آنها در فلاکت هستند ، ولی به فلاکت خو گرفته اند . و هرکس که بدبخت نباشد ، بیگانه به نظر می آید.

فرد روشن ضمیر بیگانه ترین فرد در جهان است ؛ گویی که او به هیچکسی تعلق ندارد . هیچ سازمانی ، هیچ جمعیتی ، هیچ جامعه ای ، هیچ ملتی او را محدود نمی سازد .

اشو

Osho The Zen Manifesto: Freedom from Oneself Chapter 9

برگردان : سوآمی راگو

osho.com

oshocenter.org

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.