0

عشق

اگر انسان هیچ عشقی نداشته باشد

اگر انسان هیچ عشقی نداشته باشد , هر چه که بخواهد انجام دهد – بدنبال همه خدایان بر روی زمین برود , همه فعالیت‌های اجتماعی را انجام دهد , سعی کند تا فقیر را , سیاست را اصلاح کند , کتاب‌ها بنویسد , شعرها بنویسد , او موجود مرده‌ای است. و بدون عشق او , مشکلات او افزایش خواهند یافت , بصورت بی‌پایانی مضاعف می‌شوند. و با عشق , هر چه که بخواهد انجام دهد , هیچ خطری وجود ندارد , هیچ تنشی وجود ندارد. آنگاه عشق جوهر فضیلت است. و ذهنی که در وضعیتی از عشق نباشد , اصلاً ذهنی مذهبی نیست.

جیدو کریشنامورتی

از صفحه وحدت وجود در فیسبوک

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.